PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Okulumuzda gerekli desteği vererek eğitim –öğretim hizmetinin kalitesini arttırmaya yönelik ;öğretim programlarını geliştirmek , bunların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak , okulun , öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim araçlarının düzenlenmesi, geliştirilmesi için çağdaş öğretim yöntem tekniklerinin takibi esas alınmaktadır.

Bu doğrultuda ;

1-Öğretim programlarını incelemek , ihtiyaç durumunda program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak .

2-İlgili öğretmenlerle iş birliği içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde etkinlikler planlamak.

3-MEB yönetmelik ve genelgelerine uygun olarak okulumuzda uygulanacak ortak sınavların planlanması , okulda kullanılacak test ve envanterlerin belirlenmesini sağlamak .

4-Eğitim alanındaki gelişmeleri takip ederek günümüz öğretim yöntem ve tekniklerini seminerler kapsamında öğretmenlere hizmet olarak sunmak.